EOTiST Webinar 2

The EOTiST Project is presenting, in the framework of its Virtual Training component, a set of webinars to complement the virtual courses on Remote Sensing, Ecosystem Research, Modelling and Computer Sciences that are being developed within the project.

Project progress meeting – December, 2023

The last progress meeting of EOTiST project in 2023 year, was organized in the headquarters of CBK PAN. On the first day, we have reviewed the progress within the work packages, Key Performance Indicators, deliverables status and the milestones. In…

Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi

Seminarium pt. „Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi” zorganizowane zostało we współpracy Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.  Seminarium odbyło się w ramach szkoły zimowej projektu EOTiST, 11 stycznia 2024 roku w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego PN w…