Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi

Seminarium pt. „Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi” zorganizowane zostało we współpracy Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN

Seminarium odbyło się w ramach szkoły zimowej projektu EOTiST, 11 stycznia 2024 roku w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego PN w Izabelinie. Uczestniczy można było osobiście, w siedzibie Parku lub online.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób (w tym ponad 60 w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego), którzy wysłuchali 14 prezentacji. Spośród zarejestrowanych osób, aż 21% stanowili pracownicy obszarów chronionych, 24% – pracownicy administracji publicznej, 24% – pracownicy naukowi, 11% – instytucje edukacyjne a 7% – organizacje pozarządowe.

Program seminarium:

9.00 9.10 Otwarcie seminarium
1. sesja dr hab. Andrzej Kotarba, prof. CBK PAN
9.10
9.40
Realizacja zadań monitoringu i ochrony przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym – możliwości wsparcia przez nowe technologie
dr inż. Adam Olszewski (Kampinoski Park Narodowy)
9.40
10.10
Dane teledetekcyjne i GIS: źródła, możliwości i ograniczenia obserwacji | [nagranie]
dr hab. Edyta Woźniak, prof. CBK PAN (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
10.10
10.35
Typy Funkcjonalne Ekosystemów – monitorowanie procesów fenologicznych w ekosystemach
dr inż. Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
10:35
11.00
Możliwości zastosowania teledetekcji do monitoringu obszarów podmokłych i zalewowych, zmian w korytach rzecznych | [nagranie]
mgr Marta Milczarek (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
11.00
11.30
Przerwa kawowa
2. sesja dr inż. Adam Olszewski, kierownik zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody w KPN
11.30
12.00
Wykorzystanie teledetekcji w analizach od 2D do 4D obszarów chronionych | [nagranie]
dr hab. Piotr Wężyk, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
12.00
12.15
Antropopresja i zmiany pokrycia terenu w obszarach chronionych | [nagranie]
dr inż. Sebastian Aleksandrowicz (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
12:15
12.30
Antropopresja – zanieczyszczenie światłem | [nagranie]
dr hab. Andrzej Kotarba, prof. CBK PAN (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
12.30
12.40
Monitorowanie i modelowanie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych [nagranie]
dr hab. Edyta Woźniak, prof. CBK PAN (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
12.40
13.00
Zastosowanie teledetekcji i uczenia maszynowego do identyfikacji siedlisk Natura 2000 oraz inwazyjnych gatunków obcych – ograniczenia i wymagania metody [nagranie]
dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
13.00
14.00
Przerwa obiadowa
3. sesja dr hab. Edyta Woźniak, prof. CNK PAN
14:00
14.30
Doświadczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego z zastosowaniem teledetekcji w monitoringu przyrodniczym | [nagranie]
mgr inż. Marcin Bukowski (Tatrzański Park Narodowy)
14.30
15.00
Kompleksowy monitoring drzewostanów Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu Life+ ForBioSensing
mgr inż. Małgorzata Białczak (Instytut Badawczy Leśnictwa)
15.00
15.20
Teledetekcyjna inwentaryzacja korytarzy ekologicznych oraz otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego – efekty i możliwości wykorzystania pozyskanych danych do zarządzania KPN oraz Rezerwatem Biosfery Puszcza Kampinoska
dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
15.20
15.40
Radar i Strava czyli gdzie oni są? Wykorzystanie nowych metod do monitorowania ruchu odwiedzających na obszarach chronionych
dr hab. Marta Derek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
15.40
15.50
Praktyczne aspekty utrzymania serwisów teledetekcyjnych
mgr Marek Ruciński (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
15.50
16.00
Podsumowanie seminarium

Wkrótce opublikujemy również nagrania z poszczególnych wystąpień.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Kampinoskiego Parku Narodowego:

Share the post using: