EOTiST project at Polish research conference

During XXV Polish Remote Sensing Conference, results of EOTiST project mentoring programs will be presented. Moreover, we will chair the Ecosystem Services thematic sessions and organize the Round Table with participants from Poland.

The list of EOTiST presentations, all in Polish:

  • Analiza porównawcza wybranych metod wykrywania spalonego terenu na obrazach satelitarnych Sentinel-2 – M. Milczarek, S. Aleksandrowicz, A. Kita, R.-T. Chadoulis I. Manakos, E. Woźniak
  • Analiza zmian pokrycia terenu wokół obozu uchodźców Mtendeli w Tanzanii – E. Gromny, J. Haarpaintner, S. Aleksandrowicz, M. Jenerowicz-Sanikowska, E. Woźniak, L. Pesquer Mayos, M. Chułek, D. Starczewski, Z. Pawlak
  • Wykorzystanie radarowych zdjęć satelitarnych Sentinel-1 do detekcji łodzi żaglowych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich na potrzeby monitoringu rekreacyjnych usług ekosystemowych – M. Ruciński, E. Woźniak, S. Kulczyk, M. Derek
  • Kartowanie Typów Funkcjonalnych Ekosystemów w Afryce Środkowej z wykorzystaniem danych radarowych Sentinel-1 – M. Jenerowicz-Sanikowska, E. Woźniak, E. Gromny, C. Domingo-Marimon, A. Foks-Ryznar, M. Ruciński, M. Krupiński, S. Aleksandrowicz, L. Pesquer Mayos
  • Środowiskowe czynniki wpływające na częstość pożarów w wysokich szerokościach geograficznych – A. Provenzale, S. Aleksandrowicz, E. Woźniak, A. Baronetti, A. Foks-Ryznar, M. Magnani, M. Ruciński, G. Vissio
Share the post using: